fbpx

introTháng 8/2017, Graphtec Corporation trân trọng thông báo sự ra mắt của dòng sản phẩm mới – F-MARK (Auto Sheet Feeder: nạp giấy tự động), đơn vị nạp giấy tờ rời tùy chọn cho máy cắt CE6000-40/CE6000-40PLUS.

Kết nối với F-MARK (Auto Sheet Feeder), máy cắt CE6000-40/CE6000-40PLUS giờ đây cho phép nạp giấy tự động liên tục và cắt lên đến 200 tờ (hoặc tổng bề dày xấp giấy là 35mm). Hỗ trợ khổ giấy lên đến rộng 350mm x dài 500mm, F-MARK (Auto Sheet Feeder) tương thích với các loại giấy như A3 (lớn hơn A3 một chút) và SRA3. F-Mark (Auto Sheet Feeder) phù hợp cho việc sản xuất ngắn hạn các nhãn hiệu, sticker, POP, cắt giấy chuyển nhiệt và đóng góp gia tăng sản lượng cũng như năng suất làm việc.

Những tính năng nổi bật:

  • Nạp giấy tờ rời tự động liên tục
  • Đóng góp gia tăng sản lượng và năng suất làm việc cho sản xuất ngắn hạn
  • Hỗ trợ khổ giấy lên đến rộng 350mm x dài 500mm (như A4, A3, SRA3 và SuperA3)
  • Tổng bề dày xấp giấy để nạp liên tục lên đến 35mm (khoảng 200 tờ)
  • Đánh dấu cắt nhanh chóng với camera CCD
  • Phần mềm hoạt động chuyên dụng (phụ tùng tiêu chuẩn) hỗ trợ dữ liệu tạo bởi Adobe Illustrator và CorelDRAW
  • Hỗ trợ OS cho phần mềm hoạt động như Windows7 / 8.x / 10 (chỉ Windows)

Chương trình cơ sở hỗ trợ làm việc với F-MARK (Auto Sheet Feeder) là CE6000 PLUS Ver.1.10 và CE6000 Ver.2.50.

Chi tiết về sản phẩm: Graphtec F-Mark

Go to top