fbpx

rowe ecoprint mfp 1920px

Dòng máy in màu khổ lớn đa chức năng ROWE ColorPress

rowe colorpress i6-2

ColorPress i6-2 in màu/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i6 và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
8.5 mét /phút

Số trục cuốn giấy tự động:
2 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE ColorPress Top Stacker

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 1200 x 2400 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe colorpress i6-4

ColorPress i6-4 in màu/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i6 và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
6 mét /phút

Số trục cuốn giấy tự động:
4 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE ColorPress Top Stacker

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 1200 x 2400 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe colorpress i8

ColorPress i8 in màu/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i8 và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
8.5 mét /phút

Số trục cuốn giấy tự động:
4 trục 

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE ColorPress Top Stacker

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 1200 x 2400 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe colorpress i8L

ColorPress i8L in màu/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i8L và máy quét ROWE Scan 450i ‐ 36“

Tốc độ in:
8.5 mét /phút

Số trục cuốn giấy tự động:
6 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE ColorPress Top Stacker

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 1200 x 2400 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

Dòng máy in khổ lớn đa chức năng ROWE ecoPrint MFP

rowe ecoprint mfp i4 i6 i8 i10

Máy in/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i4 và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
4 mét (5,5 DIN A1)/phút

Số trục cuốn giấy tự động:
2 hoặc 3 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe ecoprint mfp i4 i6 i8 i10

Máy in/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i6 và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
6 mét (8,0 DIN A1)/phút

Số trục cuốn giấy tự động:
2 hoặc 4 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe ecoprint mfp i8l i10l

Máy in/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i8 / i8L và máy quét ROWE Scan 450i - 36"

Tốc độ in:
8 mét (10,8 DIN A1)/phút

Số trục cuốn giấy tự động:
ecoPrint i8: 4 trục 
ecoPrint i8L: 6 trục 

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

rowe ecoprint mfp i8l i10l

Máy in/sao chép khổ lớn chuyên nghiệp

Bao gồm máy in ROWE ecoPrint i10 / i10L và máy quét ROWE Scan 450i ‐ 36“

Tốc độ in:
10 mét (12,5 DIN A1)/phút

Số trục cuốn giấy tự động:
ecoPrint i10: 4 trục
ecoPrint i10L: 6 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Chiều rộng quét tối đa: 36 inches (~ 91cm)

Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi

Công nghệ ROWE ScanMatrix+

Công nghệ ROWE ScanCloud

Xem chi tiết

Go to top