fbpx

banner kasu

 

MÁY CẮT LASER CO2 - HIỆU NĂNG - CHẤT LƯỢNG CAO

line 01

   KD1814 S1    KD1816 SY  
 

KD1814-S1

 

KD1816-SY

 
 

Kết hợp với Máy ảnh CANON

Một đầu cắt - Thanh dẫn đơn

Vỏ bọc cách điện

Thiết kế Cấu trúc 3 trục - Băng chuyền vật liệu tự động

Kích thước Bàn cắt: 1800mm x 1400mm

 

Kết hợp với Máy ảnh CANON

Hai đầu cắt - Thanh dẫn đôi

Vỏ bọc cách điện

Thiết kế Cấu trúc 3 trục - Băng chuyền vật liệu tự động

Kích thước Bàn cắt: 1800mm x 1600mm (tối đa)

 
   buttom KD1814-S1    buttom KD1814-S1  

 

ỨNG DỤNG

line 01

 

  app1   app2   app3  

 

  app4   app5   app6  

 

  app7   app8   app9  

 

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ ĐÃ BÀN GIAO KHÁCH HÀNG

line 01

 
  client1   client2   client3  
 
  client4   client5   client6  

 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

line 01

 

  ourfactory1   ourfactory2   ourfactory3  

 

  oourfactory4   ourfactory5   ourfactory6  
Go to top