fbpx

bg j-teckTITLE THONG TIN 01 01

J-Teck là thương hiệu thương mại của Tập đoàn JK có mặt trên thị trường từ năm 2003.

Một thương hiệu cung cấp các loại mực kỹ thuật số chất lượng cao. Phát triển các giải pháp đáp ứng các yêu cầu của đầu in và máy in mang lại năng suất tuyệt vời cho các lĩnh vực khác nhau như: thời trang, quần áo thể thao, cờ và biểu ngữ cũng như các ứng dụng công nghiệp.

Nhờ phương pháp tiếp cận năng động, luôn bên cạnh bạn thông qua mạng lưới chuyên nghiệp toàn cầu, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu và hỗ trợ với dịch vụ riêng.

J-Teck là thương hiệu thương mại của Tập đoàn JK: www.j-k-group.com

TITLE SAN PHAM 02 02

J Nexter 01   J Next Subly JXS65 01
TITLE J NEXTER 03   TITLE J NEXT SUBLY JXS 65 04
  • Phù hợp với Đầu In EPSON
  • Màu sắc: Cyan, Magenta, Yellow, Black

 

  • Thể tích: 1 lít
 
  • Phù hợp với Đầu In EPSON: DX6 & DX7
  • Màu sắc: Cyan, Magenta, Yellow, Absolute Black, Black, Light Cyan, Light Magenta, Orange, Blue, Grey, Ultra Light Black, Extra Cyan, Extra Magenta, Extra Yellow, Extra Black, Turquoise, Pink Fluo, Yellow Fluo.
  • Thể tích: 1 lít
Go to top