fbpx

VarioFoldCompact 1920px

Hệ thống gấp ngoại tuyến

Duy nhất trên thế giới - Tính mô-đun sáng chế - Ngoại tuyến trở thành trực tuyến

rowe offline faltmaschine offline foldingsystem variofoldcompact

ROWE VarioFold Compact

Máy gấp giấy chuyên nghiệp

Duy nhất trên thế giới: tính mô-đun sáng chế
Có thể mở rộng ngoại tuyến sang trực tuyến bất kì lúc nào

Nạp giấy
Gấp trong 2 bước

Chân đỡ tùy chỉnh độ cao

Bàn đỡ (tùy chọn)

5 ứng dụng ROWE FOLD cho mọi yêu cầu
ROWE FOLD APP LT, ROWE FOLD APP SE, ROWE FOLD APP PRO, Endless Folding Kit 30 và Endless Folding Kit UNLIMITED

3 lựa chọn đầu ra
Khay giấy ra phía trước, Khay giấy ra phía sau, Khay giấy sản lượng cao cơ giới hóa 

Xem chi tiết

rowe offline faltmaschine offline foldingsystem

ROWEFOLD 721-1

Máy gấp giấy chuyên nghiệp (ngoại tuyến)

An toàn. Hiệu quả. Nhanh chóng. Chính xác.
Hệ thống gấp ngoại tuyến hiệu suất cao - Đơn giản chỉ cần đặt tài liệu xuống và nhận bản gấp hoàn chỉnh

Nạp giấy
Gấp trong 1 bước

Thiết bị đầu cuối với 12 chương trình gấp tiêu chuẩn

Các chương trình gấp đặc biệt tự do lập trình

Bộ Endless Folding Kit UNLIMITED (Gấp giấy không giới hạn)

2 lựa chọn đầu ra
Output tray hoặc Belt output

Xem chi tiết

rowe offline faltmaschine offline foldingsystem hsa

ROWEFOLD 721-1 với thẻ gắn tự động

Máy gấp chuyên nghiệp (ngoại tuyến) với thẻ gắn tự động

An toàn. Hiệu quả. Nhanh chóng. Chính xác.

Hệ thống gấp ngoại tuyến hiệu suất cao - Đơn giản chỉ cần đặt tài liệu xuống và nhận bản gấp hoàn chỉnh

Nạp giấy

Gấp trong 1 bước

Thiết bị đầu cuối với 12 chương trình gấp tiêu chuẩn

Các chương trình gấp đặc biệt tự do lập trình

Bộ Endless Folding Kit UNLIMITED (Gấp giấy không giới hạn)

2 lựa chọn đầu ra
Output tray hoặc Belt output

Xem chi tiết

Hệ thống gấp trực tuyến

Máy gấp mới Rowe VarioFold Compact: tương thích với mọi máy in khổ rộng

rowe online faltmaschine online foldingsystem variofoldcompact

ROWE VarioFold Compact

Máy gấp chuyên nghiệp (trực tuyến)

Cuộc cách mạng
Cấu hình trực tuyến không tốn kém như máy gấp ngoại tuyến thông thường

Hệ thống gấp trực tuyến 2 trong 1
Hệ thống gấp ngoại tuyến và trực tuyến trong 1 nhờ vào KHAY NẠP THỦ CÔNG

Nạp giấy
Gấp trong 2 bước

5 ứng dụng ROWE FOLD cho mọi yêu cầu
ROWE FOLD APP LT, ROWE FOLD APP SE, ROWE FOLD APP PRO, Endless Folding Kit 30 và Endless Folding Kit UNLIMITED

2 lựa chọn đầu ra 
Khay giấy ra phía sau hoặc Khay giấy sản lượng cao cơ giới hóa

Xem chi tiết

6 rowe online faltmaschine online foldingsystem

ROWEFOLD 721-4

Máy gấp chuyên nghiệp (trực tuyến)

Đáp ứng những yêu cầu cao nhất
Hệ thống gấp trực tuyến hoàn toàn tự động với các khả năng trang bị toàn diện

Hệ thống gấp trực tuyến 3 trong 1
Hệ thống gấp trực tuyến, ngoại tuyến và phân loại tất cả trong một nhờ vào KHAY NẠP THỦ CÔNG 

Nạp giấy
Gấp trong 1 bước

Máy phân loại
Duy nhất trên thị trường: 3 khay giấy nhằm phân loại và xếp chồng sản lượng lớn một cách tối ưu

Thiết bị đầu cuối với 12 chương trình gấp tiêu chuẩn

Bộ Endless Folding Kit UNLIMITED (Gấp giấy không giới hạn)

Puncher (double and quadruple)

3 lựa chọn đầu ra
Belt output, 2‐level belt sorter hoặc 3‐level belt sorter

Xem chi tiết

6 rowe online faltmaschine online foldingsystem

ROWEFOLD 721-4 với thẻ gắn tự động

Máy gấp chuyên nghiệp (trực tuyến) với thẻ gắn tự động

Đáp ứng những yêu cầu cao nhất
Hệ thống gấp trực tuyến hoàn toàn tự động với các khả năng trang bị toàn diện

Hệ thống gấp 3 trong 1
Hệ thống gấp trực tuyến, ngoại tuyến và phân loại tất cả trong một nhờ vào KHAY NẠP THỦ CÔNG

Nạp giấy
Gấp trong 1 bước

Máy phân loại
Duy nhất trên thị trường: 3 khay giấy nhằm phân loại và xếp chồng sản lượng lớn một cách tối ưu

Thiết bị đầu cuối với 12 chương trình gấp tiêu chuẩn

Bộ Endless Folding Kit UNLIMITED (Gấp giấy không giới hạn) 

Puncher (double and quadruple)

3 lựa chọn đầu ra 
Belt output, 2-level belt sorter hoặc 3-level belt sorter

Xem chi tiết

Go to top