fbpx

3 rowe ecoprint 1920px

Dòng máy in khổ lớn ROWE ecoPrint - Công nghệ bản quyền duy nhất 

3 rowe ecoprint i4 i6 i8 i10

ROWE ecoPrint i4

Máy in khổ lớn chuyên nghiệp

Tốc độ in 
4 mét (5,5 DIN A1)/phút

Số trục giấy tự động
2 hoặc 3 trục 

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Bản quyền ROWE MEDIA INPUT ASSISTANT

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

ROWE ecoToner và Energy Star

Xem chi tiết

3 rowe ecoprint i4 i6 i8 i10

ROWE ecoPrint i6

Máy in khổ lớn chuyên nghiệp

Tốc độ in
6 mét (8,0 DIN A1)/phút

Số trục giấy tự động
2 hoặc 4 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Bản quyền ROWE MEDIA INPUT ASSISTANT

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

ROWE ecoToner và Energy Star

Xem chi tiết

rowe ecoprint i8l i10l

ROWE ecoPrint i8 / i8L

Máy in khổ lớn chuyên nghiệp

Tốc độ in
8 mét (10,8 DIN A1)/phút

Số trục giấy tự động
ecoPrint i8: 4 trục
ecoPrint i8L: 6 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Bản quyền ROWE MEDIA INPUT ASSISTANT

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

ROWE ecoToner và Energy Star

Xem chi tiết

rowe ecoprint i8l i10l

ROWE ecoPrint i10 / i10L

Máy in khổ lớn chuyên nghiệp

Tốc độ in
10 mét (12,5 DIN A1)/phút

Số trục giấy tự động
ecoPrint i10: 4 trục
ecoPrint i10L: 6 trục

Giao diện người dùng ROWE FULL HD

Bản quyền ROWE MEDIA INPUT ASSISTANT

Công nghệ ROWE FRONT DELIVERY TRAY

ROWE ecoToner và Energy Star

Xem chi tiết

Go to top