fbpx

title logo

Main

f mark

  • Nạp và xử lý vật liệu liên tục, tự động
  • Phần mềm chuyên dụng bảo đảm chính xác sự liên kết của đường viền và hình ảnh in
  • Camera nhanh chóng phát hiện điểm đánh dấu 2 điểm để căn chỉnh
  • Thực hiện cắt nửa, cắt lỗ kim, cắt khuôn quảng cáo và cắt dòng đứt

(rộng tối đa: 350mm; dài tối đa: 550mm)

(thay đổi theo nguyên liệu, độ dày và tình trạng của vật liệu)

Increases production efficiency by automatic reloading

Bộ phận nạp giấy tự động nạp lại vật liệu cho máy cắt tự động. Với việc tự động thay vật liệu, quá trình cắt được thực hiện lặp lại, điều này cải thiện đáng kể năng suất khi cắt số lượng nhiều với cùng kiểu mẫu. Các bước sau đây được tự động lặp lại liên tục cho đến khi đạt số lượng bản sao quy định.

Nạp vật liệu

index 001

Dò tìm điểm

step arrowindex 002

Cắt đường viền

step arrowindex 003

Chuyển bản cắt ra khay

step arrowindex 004


Các ứng dụng

Nó thích hợp để hậu xử lý bản in cho những nhu cầu in trên sản phẩm nhỏ để sản xuất các sản phẩm khác nhau như nhãn, giấy truyền nhiệt cho trang phục đặt làm và POP như quảng cáo trên bàn.

index 01


 Các thành phần của hệ thống

index system

* Hệ thống không bao gồm máy cắt (CE6000-40 or CE6000-40 PLUS). F-MARK là sản phẩm của ATS Digital S.r.l.


Bộ phận nạp giấy tự động

index kyushi

Một cái cần với miếng hút không khí nâng vật liệu từ khay tiếp liệu và đặt nó vào máy cắt.
Có thể đặt các vật liệu gồm Super A3 đến A4 và vật liệu tương đương trong khay tiếp liệu.
Có thể xếp chồng đến 200 tờ vật liệu hoặc đến 35 mm trên khay tiếp liệu.
* Số lượng tờ thay đổi theo nguyên liệu, độ dày và tình trạng của vật liệu.
* Hệ thống không bao gồm máy cắt.

Camera

index camera

Nhanh chóng dò tìm điểm đánh dấu 2 điểm để căn chỉnh đường viền và hình ảnh in bằng camera được gắn ở nắp trên của máy cắt.

Khay nhận

index haishi

Sau khi hoàn thành cắt, tờ cắt được đẩy ra khay.
* Khay có thể không nhận được nhiều bản cắt, tùy theo nguyên liệu, độ dày và tình trạng vật liệu. Yêu cầu lấy các bản cắt ra khỏi khay nhận định kỳ.


Phần mềm cắt kỹ thuật số (cho Windows)

index softPhần mềm chuyên dụng điều khiển hệ thống nạp giấy tự động và truyền dữ liệu cắt đường viền sang máy vẽ.
Hệ thống bao gồm phần mềm ứng dụng chuyên dùng. Sau khi nạp vật liệu, camera sẽ nhanh chóng dò tìm điểm tham chiếu 2 điểm và căn chỉnh chính xác trước khi truyền dữ liệu cắt đường viền, cho bạn bản cắt hoàn hảo mọi lúc.
Phần mềm cấu hình các điều kiện như số lượng bản, lực cắt, tốc độ cắt, offset và số lượng các đường dẫn, The software configures cutting conditions such as number of copies, cutting force, cutting speed, offset, and number of paths, 
và có thể dùng file Adobe Illustrator hoặc CorelDRAW EPS làm dữ liệu đường viền.
* Các thiết kế tạo ra bởi bất kỳ phiên bản nào của Illustrator hoặc CorelDRAW cần được lưu hoặc xuất ở định dạng được chỉ định.

Go to top