fbpx

DGI hiện nay là công ty sản xuất hàng đầu trong máy in kỹ thuật số tại Hàn Quốc, tận tụy với cả những thử thách và sự đổi mới trong ngành in. DGI đã phát triển máy vẽ phác thảo, máy vẽ, máy cắt, máy in phun kỹ thuật số đến máy in kỹ thuật số với sự đổi mới và công nghệ riêng.

DGI đã được trao giải IR52 Jang Young-Sil award (Giải thưởng đổi mới công nghệ do Chính Phủ Hàn Quốc trao tặng) ba lần cũng như được công nhận là sản phẩm công nghệ đẳng cấp thế thế giới

DGI đã nỗ lực hết mình với phương châm của , "câu trả lời tốt nhất là ở khách hàng” và "Vận hành với chất lượng cao", Đó là cam kết của DGI với khách hàng để cung cấp sản phẩm tốt nhất với chất lượng hoàn hảo.

DGI Thương hiệu máy in kỹ thuật hàng đầu thế giới

DGI không chỉ hiện diện trong ngành in. Mà DGI sẽ luôn chuẩn bị cho sự phát triển mới trong việc cung cấp giá trị và tầm nhìn cho khách hàng cũng như các đối tác đang giữ cổ phiểu . DGI hy vọng trong tương lai sẽ tự tin hồi đáp lại tất cả sự hỗ trợ cho khách hàng và những đối tác nắm giữ cổ phiếu có giá trị của DGI bằng cách tăng trưởng sự phát triển trong tương lai.

Dye Sublimation Textile Printer / FABRIJET

POSEIDON

Most productive dye sublimation textile printer in its class

Kyocera print head applied for high productivity
User friendliness & Printing accuracy improved

poseidon pic01

HS FT Ⅲ

Industrial High Speed Dye-Sublimation Textile Printer

Flexibility on Printhead Arrangements
Excellency on Productivity

hsft3 pic04

Hercules

Super Entry Transfer Textile Printer
 

hercules pic01

FT-1608/FT-1908

Most productive dye sublimation textile printer in its class

ft1608new pic02

FT-1608/FT1908SE

6 / 8 color textile printer for high quality printing.Fluorescent inks applicable.

ft1908se pic01

HS-FT II

High speed textile printer for
real mass production

hs ft 2 pic01

Direct Textile Printer / FABRIJET

FD-1908

Direct textile printer for mass production

fd1908new pic02

FD-1904

Direct textile printer for production and sampling

fd1904new pic02

Grand Format Dye-Sub Textile Printer / FABRIJET

FH-3204

Capable to print both on Fabric and Dye-Sub Paper in Single Printer

fh3204 pic01

FT-3204X

3.2m hybrid textile printer for printing on both papers and fabrics

FT 3204X pic02

 

Go to top