fbpx

rowe app center print specials 1920px

TỰ TẠO CON DẤU VÀ NHỮNG NGĂN CHỨA CHO RIÊNG BẠN.

Ứng dụng tạo và sử dụng con dấu và trang bìa cá nhân (cover sheet).

 • Tạo và chỉnh sửa con dấu và ngăn chứa do người dùng định nghĩa theo thông tin đơn đặt hàng
 • Tự động nhúng thông động
 • Kiểm soát cụ thể về vị trí và kích thước của con dấu


ROWE PRINT SPECIALS APP tạo và chỉnh sửa những con dấu do người dùng thiết lập, cũng như các hoa văn mờ và những vách ngăn. Ví dụ. nhúng logo công ty, hình hình học hoặc văn bản đoạn văn bản của bản in. Ứng dụng có thể tạo ra cái gọi là 'bảng bút' ‘pen-table’ cho việc kết xuất các tệp định dạng phức tạp HPGL. Điều này có nghĩa là, đặc biệt là trong bản vẽ CAD, hình ảnh của những dòng kẻ có thể được kiểm soát cụ thể và in tối ưu. Sử dụng vị trí đánh dấu (placemarkers) để những thông tin động như ngày tháng, thời gian hoặc số trang có thể tự động nhúng vào bản in của bạn. Đặc biệt quan trọng đối với bạn: bạn có thể định vị trí của tên của bản vẽ, tên người dùng và tên đơn hàng. Điều này có nghĩa là tất cả các vị trí và kích thước của con dấu có thể được kiểm soát đặc biệt, ứng dụng kiểm soát tự động sử cân chỉnh và luân chuyển.

Characteristics

 • Tạo, chỉnh sửa và sử dụng con dấu và ngăn chứa của riêng bạn
 • Nhúng các đối tượng hình học, văn bản bao gồm những hiệu ứng đặc biệt như hoa văn mờ
 • Nhúng tệp vector và raster như logo công ty
  • Có thể sử dụng các vị trí đánh dấu đặc biệt để thay thế động dữ liệu liên quan đến lệnh in, ví dụ: tên đơn đặt hàng, số trang hoặc ngày tháng
 • Vị trí và kích thước của con dấu có thể được kiểm soát đặc biệt:
  • những điểm góc cố định hoặc vị trí văn bản có thể được điều chỉnh
  • cung cấp tùy chọn tỉ lệ và xoay chỉnh bản vẽ
 • Có thể định nghĩa và lưu bảng bút riêng cho kết xuất dạng HPGL
 • Có thể lưu tất cả các cài đặt vào mục “yêu thích – Favorites”
Go to top