fbpx

rowe app center fold app kit30 1920px

GẤP LIÊN TỤC TỚI 30 MET – ĐÃ CÓ BẰNG SÁNG CHẾ.

Với Endless Folding Kit 30 cho ROWE VarioFold Compact, bạn hoàn thiện việc gấp tài liệu dài lên đến 30 m (98,43 ft). Nhờ có ROWE Endless Folding được cấp bằng sáng chế, tài liệu với chiều dài lên đến 30 m vẫn có thể gấp dễ dàng mà không cần mở các trang. Những tài liệu đã hoàn thành sẳn sàng để tiếp tục xử lý hơn. Hơn nữa, Kit 30 chứa ROWE FOLD APP SE, nên bạn có thể thiết lập bổ sung nhiều chương trình gấp theo ý muốn. Đơn giản chỉ cần phân bổ chúng vào mục 'Yêu thích - Favorite' của hệ thống gấp.

Những điểm nổi bật

  • Phát triển cho hệ thống gấp ROWE VarioFold Compact
  • Có thể gấp với chiều dài lên tới 30 m (98,43 ft) mà không cần mở các trang – đã được cấp bằng
  • Bao gồm ROWE FOLD APP SE
Go to top