fbpx

rowe app center scan 1920px

QUÉT VÀ LƯU TRỮ KHÔNG GIỚI HẠN.

Ứng dụng với nhiều khả năng quét và lưu tài liệu. Đỉnh cao chất lượng..

 • Nhiều cách để lưu các tài liệu đã quét
 • ROWE ScanCloud: cho phép lưu trữ đám mây và truy cập độc lập
 • ROWE Scan Matrix + - chất lượng quét tối ưu


ROWE SCAN APP có thể lưu trữ các tệp được quét vào USB hoặc trực tiếp trên mạng nội bộ chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn có thể bảo mật tài liệu quét bằng cánh tạo tên người dùng và mật khẩu và dễ dàng thiết lập chế độ tự động gửi các tập tin qua E-mail. Hoặc để truy cập độc lập, bạn cũng có thể lưu các tệp của bạn trong ScanCloud do ROWE phát triển. ROWE ScanMatrix + luôn đảm bảo chất lượng quét tốt nhất. Ngay cả với bản gốc kém chất lượng bạn vẫn có được kết quả hoàn hảo. Bạn có thể điều chỉnh tất cả cài đặt sau khi quét, mà không cần phải quét lại một lần nữa.

Những đặc điểm chính

 • Scan-to-File: quét ra tệp, lưu trữ vào USB, máy tính hoặc trên mạng cục bộ
 • Scan-to-Box: quét ra tệp, lưu trữ với việc tạo tên người dùng và mật khẩu
 • Scan-to-E-Mail: quét ra tệp và tự động gởi E-mail
 • Scan-to-Cloud: quét ra tệp và lưu trữ vào đám mây, truy cập độc lập
 • Hỗ trợ các định dạng: TIFF (UNCOMPRESSED, JPEG, G3, G4,PACKBITS, LZW), MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF
 • Định vị trước cho các loại tài liệu khác nhau, như bản vẽ tuyến tính, áp phích hoặc bản đồ
 • 'Favorites': chỉ định các thiết lập ưa thích do người dùng thiết lập
 • 2 chức năng xem trước: xem chính và xem tổng quan
 • Sửa đổi các cài đặt sau khi quét, ví dụ: độ sáng, mà không cần quét lại bản gốc
Go to top