fbpx

rowe app center fold app lt 1920px

GẤP GIẤY VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GẤP CHUẨN.

Ứng dụng chuẩn dùng cho ROWE VarioFold Compact để gấp với các chương trình gấp chuẩn. Đối với gấp theo khổ chuẩn và các định dạng khác, chương trình gấp chuẩn có sẳn 12 cài đặt để sử dụng. Với ứng dụng này, bạn luôn có thể quan sát hệ thống gấp của mình: FOLD APP LT cung cấp cho bạn thông tin về số bản in (counter) như mét in, tài liệu gấp hoặc gấp giấy thông qua giao diện USB.

Điểm nổi bật

  • Phát triển cho hệ thống gấp ROWE VarioFold Compact
  • Có 12 chương trình gấp chuẩn:: 
    Gấp quạt (fan folding): 190/210, 185/210, 180/210, 198, 210 mm và 210 mm gấp đóng gói (packet folding)
    gấp ngang (cross folding): 297 và 305 mm
  • Hệ thống đọc số bản gấp: mét gấp, tài liệu gấp và số bản gấp.
Go to top