fbpx

rowe app center cost center 1920px

QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ TÀI KHOẢN.

Ứng dụng mở rộng cho quản lý chi phí và tài khoản.

  • Tự động ghi lại quá trình quét, in và xếp giấy
  • Application-wide evaluation possibilities
  • Thiết lập và quản lý nhóm người dùng và tài khoản chi phí


ROWE COST CENTER APP cho phép tự động ghi lại tất cả các quá trình quét, in và gấp giấy. Việc đánh giá các đơn hàng có thể được thực hiện tự động thông qua ứng dụng. Các dữ liệu ghi lại có thể xuất ra tệp dạng CSV và được xử lý hơn nữa với các ứng dụng đánh giá nội bộ của bạn, ví dụ: để tạo hóa đơn. Bạn có thể thiết lập tài khoản người dùng, nhóm và chi phí. Có thể kiểm soát và giới hạn việc truy cập hoặc cấp tín dụng cho người dùng. Giải pháp lý tưởng cho những công ty muốn phân bổ việc dùng máy in tiết kiệm ROWE ecoPrint hay máy in phun MFP vào tài khoản chi phí hoặc khách hàng, ví dụ: những cửa hàng photocopy.

Characteristics

  • Tự động ghi lại các quá trình quét, in và gấp giấy
  • Xuất các dữ liệu được ghi lại dưới dạng tệp tin CSV
  • Đánh giá và xử lý sâu hơn trong các chương trình tính toán phổ biến(ví dụ: Microsoft Excel)
  • Tạo hóa đơn đơn giản
  • Quản lý tổng thể chi phí và người dùng bao gồm phân chia thành từng nhóm
  • Phân bổ tín dụng (Chức năng trả trước) hoặc giới hạn, có thể được xử lý độc lập cho các nhóm người dùng hoặc các tài khoản chi phí
  • Tùy chọn tài khoản bắt buột, chỉ có thể sử dụng sau khi nhập tên người dùng
Go to top