fbpx

rowe app center cost tracker 1920px

KHÁI QUÁT TỐI ƯU CHI PHÍ MỌI LÚC.

Giải pháp hiệu quả để theo dõi chi phí ở mọi thời điểm cũng như đảm bảo quy trình hàng ngày vẫn duy trì hiệu quả chi phí.

  • Tự động ghi lại tất cả các quá trình quét, in và gấp
  • Hiển thị rõ tất cả các chi phí hoạt động
  • Tạo hóa đơn đơn giản


ROWE COST TRACKER APP: bạn kiểm soát được khối lượng in mọi lúc. Máy tự động ghi lại tất cả các tiến trình quét, in và gấp. Điều này cung cấp cho bạn bản ghi chép đầy đủ thông tin chi tiết của tất cả các chi phí phát sinh, ví dụ: Giấy và mực in đã sử dụng trong một khoảng thời gian xác định. Thông tin ghi lại có thể xuất ra file CSV và được sử dụng cho các ứng dụng khác, ví dụ: Microsoft Excel. Hoặc cũng có thể xử lý hơn nữa trong các ứng dụng đánh giá nội bộ, ví dụ: để tạo hóa đơn.

Điểm nổi bật

  • Tự động ghi lại tất cả các quá trình quét, in và gấp
  • Hiển thị rõ tất cả chi phí vận hành ngay trong ứng dụng
  • Hiển thị chi phí theo khung thời gian
  • Tạo hóa đơn hoặc định giá đơn giản
  • Xuất dữ liệu ra file CSV để sử dụng trong các ứng dụng khác ví dụ: Microsoft Excel
Go to top