fbpx

rowe app center fold app kit ultd 1920px

GẤP LIÊN TỤC VỚI CHIỀU DÀI KHÔNG GIỚI HẠN – ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG.

Phần mềm để gấp tài liệu với chiều dài bất kỳ và để thiết lập những chương trình gấp đặc biệt cho hệ thống gấp ROWE VarioFold Compact. Với Endless Folding Kit UNLIMITED, bạn có thể gấp liên tục mà không cần mở các trang. Nhờ ROWE – đã có bằng sáng chế – công nghệ gấp giấy tay bây giờ đã là lịch sử, bạn sẽ có được Bộ Endless Kit UNLIMITED với FOLD APP SE.

Những điểm nổi bật

  • Phát triển cho hệ thống gấp ROWE VarioFold Compact
  • Gấp chiều dài vượt trội mà không cần mở các trang và chiều dài gấp không giới hạn – đã có bằng sáng chế.
  • Bao gồm ROWE FOLD APP SE
Go to top