fbpx

rowe app center twain 1920px

QUÉT TRỰC TIẾP TỪ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS.

Trực tiếp quét, xử lý và tích hợp được với tất cả các các ứng dụng từ Windows.

 • Trực tiếp quét từ tất cả các ứng dụng của hệ điều hành Windows
 • Tích hợp các tài liệu được quét vào ứng dụng bạn chọn
 • Điều chỉnh trực tiếp các cài đặt quan trọng nhất như: chế độ màu, độ phân giải,
  độ sáng và độ tương phản


ROWE TWAIN APP dành cho việc quét trực tiếp tài liệu gốc của bạn trong khi làm việc, ví dụ: trong Microsoft Word. Tệp được quét có thể được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Windows của bạn mà không cần thoát nó. Có thể chỉ quét một phần của bản gốc để tránh dung lượng tệp lớn không cần thiết. Để có kết quả quét hoàn hảo, những cài đặt quét quan trọng nhất, như chế độ màu, độ phân giải, độ sáng và độ tương phản có thể được điều chỉnh trực tiếp trong ứng dụng. Với chức năng xem trước của trình xem chính, bạn có thể theo dõi tất cả các điều chỉnh mọi lúc.

Những điểm nổi bật

 • Quét trực tiếp từ tất cả các ứng dụng của MS Windows, ví dụ: Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint
 • Dùng cho máy Scan ROWE 450i và máy scan ROWE 650i
 • Quét hết các vùng đã chọn
 • Tích hợp trực tiếp các tài liệu được quét vào ứng dụng khác mà không cần thoát ra khỏi nó
 • Trực tiếp điều chỉnh các cài đặt quét quan trọng nhất như: chế độ màu, độ phân giải, độ sáng và độ tương phản ngay trong ứng dụng
 • Chức năng xem trước với trình xem chính và tổng quan
Go to top