fbpx

rowe app center fold 1920px

CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH GẤP GIẤY.

Người dùng dễ dàng tạo chương trình gấp giấy cho riêng mình nhờ ứng dụng trợ giúp.

  • Thêm, chỉnh sửa và thực hiện chương trình gấp giấy do người dùng thiết lập
  • Ứng dụng trợ giúp trực quan
  • Có đảm bảo chống thiết lập sai


ROWE APP FOLD là ứng dụng trực quan cho phép bạn thiết lập và thực hiện hàng loạt chương trình gấp giấy. Bạn có thể sử dụng chương trình gấp đã thiết lập sẳn của ROWE ecoPrint và chỉnh sửa nó cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Ngoài cài đặt chuẩn, bạn có thể thiết kế và sử dụng chương trình gấp của riêng bạn. Phần trợ giúp của ứng dụng rất dễ sử dụng. Khi thiết kế chương trình gấp cho riêng mình, bạn chỉ có thể thiết lập các tính năng được hỗ trợ đầy đủ do chương trình qui định, do đó không thể thiết lập sai.

Go to top