fbpx

rowe app center fold app se 1920px

CHƯƠNG TRÌNH GẤP THEO YÊU CẦU.

Ứng dụng mở rộng cho ROWE VarioFold Compact để tạo ra các chương trình gấp đặc biệt và kéo dài độ dài gấp. Phần mềm ROWE FOLD APP SE bao gồm ROWE FOLD APP LT. Với ứng dụng này bạn dễ dàng tạo không giới hạn những chương trình gấp riêng biệt. Với sự trợ giúp của ứng dụng, bạn chỉ cần phân bổ chúng vào mục 'yêu thích - Favorite' của hệ thống gấp.

Điểm nổi bật

  • Phát triển cho hệ thống gấp ROWE VarioFold Compact
  • Bao gồm ROWE FOLD APP LT
  • Tạo nhiều – không giới hạn – các chương trình gấp riêng biệt
  • Gấp dạng Fan - Fan folding: lên tới 4000 mm (157.48 ")
  • Gấp dạng Cross - Cross folding: lên đến 2500 mm (98,43 ")
  • Fan folding: chiều rộng gấp 180 - 305 mm (7,09 "- 12,01"), tự do điều chỉnh từng mm (0,04 ")
  • Cross folding: chiều rộng gấp 210 - 305 mm (8,27 "- 12,01"), tự do điều chỉnh từng mm (0,04 ")
  • Phân bổ vào mục 'Yêu thích - Favorite'
Go to top