fbpx

CV g7

ColorVerify/G7 là giải pháp kiểm soát quy trình dực trên G7 dành cho máy in Mutoh ValueJet . Bạn đã bao giờ nghe nói về G7 chưa? Bạn không một mình. G7 đã được sử dụng trong nhiều năm trong các khía cạnh khác của ngành công nghiệp in ấn thương mại như là một tiêu chuẩn hiệu chuẩn hệ thống độc lập. Bây giờ Mutoh đã áp dụng phương pháp G7 với nhu cầu độc đáo của việc đăng ký, định dạng rộng.

Bạn có đấu tranh với việc duy trì màu sắc nhất quán? Phù hợp màu sắc nhất quán giữa máy in và chất nền? Phù hợp với các bản in lại của cùng 1 công việc theo thời gian? Kết hợp màu sắc tại chỗ một cách nhất quán? Nếu bạn trả lới có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này,  thì ColorVerify/G7 là giải pháp của bạn.

ColorVerify/G7 thật sự là hai giải pháp trong một: đầu tiên, nó hiệu chỉnh máy in của bạn đến điều kiện tốt nhất; và thứ hai, nó cung cấp cho bạn những công cụ bạn cần kiểm tra và duy trì điều kiện đó. Làm như thế nào? Nó bắt đầu bằng cách hiệu chỉnh máy in của bạn với một cân bằng màu xám thông thường được định nghĩa trong một tài liệu kỹ thuật ANSI/CGATS TR015-2013. Đây là tiêu chuẩn ANSI/CGATS được gọi là phương pháp G7. Bất kỳ máy in CMYK nào được hiệu chỉnh G7 sẽ in với hình ảnh thị giác thông thường, Bởi vì phương pháp G7 loại bỏ các màu sắc cố định và điều chỉnh cho mật độ in không tuyến tính. Linearization một mình không thể làm điều này, vì vậy chúng tôi thay thế với hiệu chuẩn G7.

Khi bạn đã hiệu chỉnh máy in của mình lên G7, bạn sẽ có thể xây dựng hồ sơ ICC phù hợp hơn và nhất quán hơn – hoặc nhận được kết quả tốt hơn từ các cấu hình premade. Với G7, ngay cả trước khi tạo hồ sơ bạn sẽ có các grayscales trung tính và tái tạo màu tổng thể thực tế hơn.

Và một khi bạn đã hiệu chỉnh máy in của bạn tới G7, bạn có thể sử dụng hệ thống ColorVerify của chúng tôi để duy trì hiệu chuẩn, xác định và chỉnh sửa màu trôi do mực in và thay đổi vật liệu, thay đổi môi trường và cơ học. Và nếu bạn giữ máy in của bạn được hiệu chuẩn G7, bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp và tốt hơn từ hồ sơ ICC của mình – mà không cần phải sắp xếp lại hồ sơ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi hoặc xem video dưới đây!

Go to top